De hydrografische kaarten die door de Koninklijke Marine worden bijgehouden, ook bekend als de 1800-serie, worden geregeld opnieuw uitgegeven. Deze kaarten worden veel gebruikt door zeekajak vaarders.

Als zeevarende heb je betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. De Dienst der Hydrografie publiceert hiervoor zeekaarten en nautische boekwerken. Omdat de situatie op zee continu verandert, is het nodig de kaarten en boeken steeds bij te werken.

Ga met de meest recente kaarten het water op. Hier een overzicht welke dat zijn.

Nummer & wijzigingen
Uitgave Gebied
1801 juli 2022 Noordzeekust, De Panne tot Den Helder
1803 feb 2023 Westerschelde, Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Gent naar Terneuzen
1805 sep 2021 Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingen
1807 feb 2023 Zoommeer, Volkerak, Spui, Haringvliet, Hollands Diep
1810 jan 2021 IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal
1811 apr 2023 Waddenzee westblad en aangrenzende Noordzeekust
1812 apr 2023 Waddenzee oostblad en aangrenzende Noordzeekust
 
 

Overzicht kaartgebieden

Bron: Dienst der Hydrografie - Ministerie van Defensie
 

Korting...

Minder voor het zelfde geld

De Dienst der Hydrografie voert opnieuw een aantal wijzigingen door in het productaanbod van de 1800 kaarten.

Er komt een aangepaste dekking van kaartatlas 1801 (Noordzeekust). Ondermeer de Belgische kust gaat grotendeels vervallen.

Kaart 1803 (Westerschelde) vervalt eind 2024.

Kaart 1810 (IJsselmeer) zal m.i.v. editie 2024 worden vervangen door een nieuwe atlas 1820. De dekking van 1820 zal kleiner zijn, omdat de kaarten van de Randmeren zullen vervallen.

Ook kaart 1812 (Wadden oost) wordt uitgekleed: het Lauwersmeer en het Duitse vaargebied gaan vervallen.