Kajakincident 13 maart 2021

Beste kano liefhebber,

Dit verslag is bedoeld als belangrijk startpunt en instrument voor een veilig peddel klimaat bij KOIJ.

Het verslag bevat het relaas van drie kano liefhebbers die door hun enthousiasme voor de sport en de buitenlucht de basisregels voor veilig varen vergeten toe te passen en beginnen aan een onmogelijke kanotocht die slecht had kunnen aflopen.

De drie betrokkenen zijn geschrokken van het voorval en hebben op verschillende manieren ieders ervaringen gedeeld en verwerkt. Ze zijn er alle drie enorm op gebrand om de lessen uit de gezamenlijke ervaring breed te delen, zodat en zodanig, alle kano vrienden van KOIJ en daarbuiten nog lang liefhebbers zullen blijven.

Het verslag kent een chronologische opbouw dat begint bij de voorbereiding thuis en dan via het incident, veilig eindigt in de haven van Muiden. Een tijdslijn met feitelijk vastgelegde momenten en posities geeft houvast aan het verslag.

Het verslag eindigt met onze belangrijkste lessen.

De drie kano liefhebbers doen hun verslag anoniem omdat zij het zo breed mogelijk willen delen. Kano vrienden kunnen en mogen ons echter altijd aanspreken op onze ervaring.

Wij wensen je veel wijsheid en kano plezier.

Kajak1, Kajak2 en Kajak3
Amsterdam, maart 2021