Administratie

 
Dit deel van de website bevat de toegang tot de deelnemers administratie van alle NZKV activiteiten waarvan de inschrijving via de website verloopt.
 
Je maakt je keuze in het menu waarna je door middel van het verstrekte paswoord toegang krijgt tot de informatie. 
 
De download is een standaard Microsoft Excel formaat.
Deze file  kun je verder aanvullen en bewerken naar behoefte. 
 
 
 
 
Versie 1.0 23/04/2017