NZKV index

Algemeen

De NZKV (voluit Nederlandse ZeeKajakVaarders) is onderdeel van het SKA (Stichting Kano Activiteiten).
Dit is een stichting die evenementen organiseert. De NZKV houdt zich bezig met het zeekajakvaren.
Een goede uitleg over de organisatie en wie voor wat verantwoordelijk is voor het zeekajakvaren in Nederland is te vinden op de website van het Watersportverbond.

De hoofddoelstelling van de NZKV is het veilig en plezierig zeekajak varen bevorderen. Een belangrijk onderdeel van het realiseren van deze doelstellingen is trainen en opleiden. Daartoe organiseert zij een verscheidenheid aan activiteiten zoals tochten, theoretische en praktische trainingen, workshops, zeekampen, examens en bijeenkomsten voor beginnende en gevorderde zeekajak vaarders en instructeurs.

Verder leert de NZKV voor zeekajakvaren risico’s ervaren, inschatten en er verantwoord mee omgaan.
Dit alles heeft te maken met het aspect veiligheid.

Daarnaast biedt de NZKV stage, opleidings en examen mogelijkheden voor toekomstige zeekajakinstructeurs. Hierbij wordt de structuur van het CWO/WSV gevolgt waarmee nauw wordt samengewerkt. 

Veiligheid op zee  in het algemeen en specifiek voor de zeekajaksport, milieu bescherming en gezondheid (blessure preventie) zijn zeer belangrijke aspecten voor de NZKV. 

De NZKV heeft een HSE protocol waar zowel deelnemers als instructeurs zich aan moeten conformeren en het daarbij behorend voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de achtergronden van veiligheid en milieu is  voor iedereen vrij beschikbaar.

Het HSE protocol en het voorlichtingsmateriaal zijn opgesteld aan de hand van internationale standaarden, voorlichtingsmateriaal en aanbevelingen.

NKZV actueel

Activiteiten 

De commissie zeekajakvaren (NZKV) organiseert tochten en opleidingen (weken en weekends) die geleid worden door gecertificeerde WSV-CWO instructeurs zeekajakvaren en waarbij het aspect opleiding aanwezig is. De tochten en opleidingsweken dienen als deel van de opleidingen voor de certificaten "Zeevaardigheid" (ZV) en "Zeevaardigheid-Extra" (ZVE). We organiseren ook diverse vaardigheids- en veiligheids examens en de opleiding tot instructeur zeekajakvaren.

Onderstaande tabel geeft het jaaroverzicht weer  van onze activiteiten met daarbij aangegeven het niveau dat vereist is om aan de activiteit deel te nemen. Van een aantal jaarlijks (terugkerende) activiteiten is een uitgebreide beschrijving beschikbaar op deze website.

In de opleidingsweken ligt nog meer nadruk op het 'leren' dan bij de tochten. Deze opleidingsactiviteiten zijn belangrijke schakels in de opleidingsstructuur. 

Traditiegetrouw zijn er twee opleidingsweekenden in Zeeland, gericht op beginnende zeevaarders, en begin september een opleidingsweek op Vlieland. 

Voor zeekajakvaarders met het niveau ZV of hoger organiseren we jaarlijks diverse mogelijkheden in het buitenland.